Introspectiesessie

In de introspectiemodule leg jij de basis voor alle opvolgende modulen. Je gaat hier duidelijkheid creeren voor jezelf en hoe dat zich verhoudt tot de context waarin jij je wilt begeven. Klopt het, voelt het goed? Pas dan kun je verder. Je gaat hier jouw drijfveren helder maken, jouw competenties vastleggen en de samenhang er van inzien. Je brengt jouw persoonlijke waarden in kaart en je krijgt hier uitleg over de belangrijkste testinstrumenten en hoe je die voor jezelf kunt interpreteren.