Outplacement

Outplacement is ontslagbegeleiding. Outplacement wordt opgestart zodra er sprake is van gedwongen ontslag door veelal reorganisatie van de werkgever. Als een werkgever over gaat tot outplacement dan zijn de meest voorkomende redenen van economische aard. Onderdelen van een bedrijf worden verkocht of naar het buitenland overgeplaatst, waardoor medewerkers "boventallig" worden. Ze hebben geen plek meer in de eigen organisatie.

Outplacement of ontslagbegeleiding zorgt ervoor dat werknemers worden geholpen bij het vinden van een nieuwe baan bij een nieuwe werkgever of bij het opstarten van een eigen onderneming. Outplacement is altijd uitstroom van de personeel.

Een outplacementtraject of outplacementprogramma voorziet in enkele vaste onderwerpen, te weten:

 • Opvang en psychologische ondersteuning bij verlies- of rouwverwerking
 • Het creëren van perspectief, hoop en dus de juiste mindset om met de eigen loopbaan aan de slag te kunnen gaan
 • Helder krijgen van competenties, vaardigheden, interesses, drijfveren en motivatie
 • Oriëntatie van de arbeidsmarkt, verkennen van de mogelijkheden
 • Netwerk- en sollicitatietechnieken leren
 • Vacatures verzamelen, analyseren en jobhunting
 • Alternatieve zoekmethoden onderzoeken
 • Sollicitatietips en advies
 • Onderhandelingstechnieken in sollicitatiegesprekken leren
 • Ondertekenen van een arbeidscontract en hoe te starten in je nieuwe baan
 • Afronden zoekproces
 • Ondersteuning tijdens het gehele zoekproces door een loopbaanprofessoinal

Het outplacementbureau biedt een werkplek en de nodige documentatie en werkmiddelen om die nieuwe baan te kunnen bemachtigen.

Herkomst en ontwikkeling

Outplacement is een begrip dat ruim 30 jaar geleden werd ontwikkeld in de Verenigde Staten. Daarna deed het zijn intrede in Nederland.

Outplacementbureaus verschillen nauwelijks van loopbaanadviesbureaus. Het accent ligt bij een outplacementtraject anders dan bij loopbaanadvies.

Bij loopbaanadvies bezin je je op je carrière zonder dat dat altijd betekent dat je opstapt bij je huidige werkgever. Bij outplacement is er sprake van uitstroom, zoals hierboven al duidelijk is beschreven.

Er wordt vrijwel altijd een termijn gesteld aan het outplacementtraject: je wordt geacht binnen een aantal maanden een nieuwe baan gevonden te hebben. Zo niet, dan volgt alsnog ontslag. Een outplacementtraject kan deel uitmaken van het sociaal plan bij een reorganisatie.

Sociaal plan

Een sociaal plan beschrijft de voorzieningen die werknemers ontvangen bij collectief ontslag. Voor meer informatie: http://www.sociaalplan.nl/wat-is-sociaal-plan.html

Werkgevers en collectief ontslag (outplacement)

Wil een werkgever binnen een periode van 3 maanden 20 of meer werknemers vanwege bedrijfseconomische redenen ontslaan binnen 1 werkgebied? Dan heet dit collectief ontslag. Hier worden vaak outplacementbureaus voor ingeschakeld, om de ontslagbegeleiding te doen.

Wet melding collectief ontslag (WMCO)

Gaat de werkgever 20 of meer werknemers ontslaan? Dan moet hij zich houden aan de regels van de Wet melding collectief ontslag (WMCO) en gelden deze 3 punten:

 1. U wilt de dienstverbanden van 20 of meer werknemers binnen een periode van 3 maanden beëindigen.
 2. Het ontslag is om bedrijfseconomische redenen.
 3. De werknemers die u wilt ontslaan werken binnen 1 werkgebied.

U moet het volgende doen:

 • U meldt bij UWV en de vakbonden met leden binnen uw bedrijf dat u werknemers collectief gaat ontslaan.
 • U moet de vakbonden raadplegen over de voorgenomen ontslagen. Dit houdt in dat u met elkaar overlegt over de plannen. Als de vakbond niet (op tijd) reageert op uw uitnodiging, dan vervalt deze verplichting.
 • U moet meestal ook de ondernemingsraad (OR) raadplegen, staat beschreven in de statuten van de ondernemingsraad.

Alle wet- en regelgeving collectief ontslag:

http://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-en-ontslag/ik-wil-ontslag-aanvragen/detail/collectief-ontslag/meld-collectief-ontslag

Wet Werk en Zekerheid
Volgens de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is het doel van outplacement het vinden van een nieuwe baan of het starten van een zelfstandige onderneming. Alle informatie over de WWZ vind je hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-werk-en-zekerheid

Kwaliteit

De kwaliteit van outplacementbureaus verschilt nogal. De meeste outplacementbureaus zijn aangesloten bij één van de volgende drie brancheverenigingen: NOLOC, OVAL, NOBCO.

NOLOC: Nederlandse orde voor loopbaanadviseurs, outplacement consultants en carrière coaches  >>  https://www.noloc.nl/

OVAL: De brancheorganisatie van arbodiensten, interventiebedrijven, adviesbureaus op het terrein van outplacement, loopbaanbegeleiding en, re-integratiebedrijven  >>  http://www.oval.nl/

NOBCO: Nederlandse orde van beroepscoaches  >>  http://www.nobco.nl/index

Daarnaast wordt ook externe toetsing op kwaliteit en processen gedaan. Hier zijn 2 veel genoemde organisaties voor:

Klanttevredenheidsonderzoek: Laat je uitvoeren door CEDEO    https://www.cedeo.nl/Aanbieder

Kwaliteitsborging: LRQA is de Lloyds Register Quality Assurance audit en meet processen, mensen en bedrijfsvoering. LRQA certificeert managementsystemen van organisaties, zodat zij kunnen laten zien dat hun processen, producten en diensten voldoen aan de relevante normen, zoals die van de ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 of VCA  >>  http://www.lrqa.nl/

Advies voor het kiezen voor een outplacementbureau

Veel adviseurs zullen zeggen dat het moet 'klikken' tussen degene die een outplacementtraject zoekt en de aanbieder van de outplacement dienstverlening. Daar is geen bewijs voor. Goede adviseurs verstaan hun vak, hebben een goed ontwikkeld empatisch vermogen en zullen jou vooral centraal stellen. Ze maken gebruik van een complete aanpak, zoals hierboven omschreven.

Veelal dient de loopbaanprofessional van het outplacementbureau te zorgen voor een aanpak die  ongrijpbare complexe materie praktisch maakt voor de deelnemer aan het outplacementtraject. Een doel, een meetlat en duidelijke afspraken zijn voorwaarde om effectief aan baanverandering te werken.

Snelle methoden werken niet. Effectieve methoden wel. Outplacementbureaus moeten hun effectiviteit en klanttevredenheid aan kunnen tonen. Vraag ernaar.

Een outplacementbureau dient in de meeste gevallen 'twee partijen': jou en je werkgever. De werkgever betaalt en zal dus enige rapportage willen over de voortgang. Anderzijds gaat het om jou in al je facetten en dat is iets heel persoonlijks. Je wilt niet dat je hele hebben en houden aan je werkgever wordt doorgegeven. Stel kritische vragen hoe het bureau met deze spagaat omgaat en welke gegevens ze wel en niet aan je werkgever zullen doorspelen.

Grote outplacementbureaus zijn niet per definitie beter dan kleine outplacementbureaus of andersom. Informeer je over de gehanteerde aanpak, onderzoek wat het outplacementtraject precies inhoudt en vraag naar de outplacementresultaten die met andere kandidaten zijn behaald.

Kijk eens rond in je netwerk of je iemand kent die met een outplacementbureau te maken heeft gehad. Zo'n ervaringsdeskundige kan je waarschijnlijk goede tips geven.

Sommige Outplacementbureaus bieden faciliteiten waar je gebruik van kunt (soms 'moet') maken. Je zit dan een aantal dagen per week bij zo'n outplacementbureau om aan jou outplacementtraject te werken. Vaak wordt dat een mobiliteitscentrum genoemd. Je hebt dan een 'sollicitatiewerkplek' met een computer met internetaansluiting, naslagwerken en dagbladen en vacaturekranten.

Sommige mensen vinden het prettig om een outplacementtraject elders dan thuis of bij de (ex-)werkgever te doen. Zij gaan liever iedere dag naar een plek om aan de slag te gaan met hun toekomst.

Vraag naar de mogelijkheden.

Lees ook deze blogartikelen:

http://www.sollicitatieacademie.nl/de-4-punten-waar-je-op-moet-letten-als-je-een-loopbaancoach-zoekt/

http://www.sollicitatieacademie.nl/beter-nadenken-is-beter-solliciteren/

http://www.sollicitatieacademie.nl/de-risicos-van-een-slechte-voorbereiding-op-loopbaanverandering/

De Sollicitatie Academie transformeert hoger opgeleide werkzoekers in strategische baanveroveraars

Met het meest complete online sollicitatie- en outplacement programma van Nederland.

Strategische partners

[widget id="extrawatchagentwidget-3"]