Overzicht van alle modules

Elke module heeft een logische opbouw en is onderverdeeld in een aantal sessies per onderwerp. Je krijgt een online werkboek in pdf formaat, die je kunt uitprinten. Je hebt toegang tot matrixen en sjablonen die jouw vertrouwen en productiviteit hoog houden. Deze downloads worden aangeboden in pdf formaat tijdens de sessie dat je dit nodig hebt.

Jij hebt toegang tot module 6 en 7 inclusief de introductie module.
Om te starten klik hieronder op de module naar keuze!