Ben jij een complot- of een conformdenker? En is er een alternatief?

re-integratie ontwikkeladvies

Stel je bent werkloos geworden. Hoe kom je dan aan die nieuwe baan in een maatschappij waar:

1. steeds minder passende vacatures/posities zijn,
2. meer en meer een tweedeling ontstaat tussen deze twee denkmodellen?

Of je hebt een baan, maar je wordt weggezet als complotdenker door je collega’s? Kun je het op je werk dan eigenlijk nog wel hebben over andere invalshoeken?

En dus: Hoe groot is de “peer pressure” om te conformeren in jouw omgeving inmiddels? Hopelijk is er dan nog een fatsoenlijk gesprek mogelijk. Ik acht die kans klein, gezien de mensen die ik hierover spreek en begeleid naar nieuw, passend en leuk werk.

Er is een alternatief. Dat noem ik “compleet denken”. Een vriend van mij kwam daar mee. Ik zag meteen wat de waarde daarvan is. Sindsdien noem ik mijzelf steevast een compleetdenker. En ik ga ó-ver-al het gesprek aan, als het nodig is. De meeste mensen worden er in het begin ongemakkelijk van. Maar dat draait bij. Kwestie van gesprekstechnieken. En ik blijf open staan voor alternatieve zienswijzen, maar wijs ze af, zodra ze niet zijn gestaafd. Of onderzoek het verder als daar aanleiding toe blijkt. Waarheidsvinding dus.

Mensen aanspreken op hun conformisme en hun geloof in een gecreëerde werkelijkheid, is voor mij een soort hobby geworden. Dan blijft het namelijk leuk.

Waar ik vooral benieuwd naar ben, is hoe het gaat met het welbevinden van werknemers die hun gezonde verstand gebruiken in een omgeving waar conformisme aan de opgelegde werkelijkheid, de norm is geworden? Bijvoorbeeld het verplicht dragen van mondkapjes. Ze werken immers niet. Dat is al gezegd en aangetoond. Het staat zelfs op de verpakking. Waarom doen we het dan?

Dat zelfde geldt voor de PCR-tests. De bedenker en ontwikkelaar er van, Kary Mullis, heeft zelf aangegeven dat deze test niet gebruikt mag én kan worden om infectieziekten te duiden. En wat doen we?

Zo zijn er nog veel meer onwaarheden, die waarheid zijn gemaakt.

Jezelf conformeren aan een nep-werkelijkheid is jezelf vooral te kort doen. Het is de menselijke natuur negeren. Dat lijkt me niet de bedoeling.

Dus, mensen die het woord complotdenker in de mond nemen – conformeren zich aan de voorgeschreven werkelijkheid – en denken dan zelf niet meer na. Dat zijn de conformdenkers. Dat is in deze tijden gevaarlijk. Een democratie kan zo verworden tot een dictatuur. De vrijheid van meningsuiting gaat dan verloren. Waarheidsvinding ook.

Voor meer onderbouwing, zie deze video (als je durft):

Heb je n.a.v. dit onderwerp vragen, stel ze dan svp.
Graag op de inhoud, anders reageer ik niet.

Mocht je interesse hebben in het gratis ontwikkeladvies dat 1 december a.s. weer beschikbaar wordt gesteld, meld je dan svp bij mij aan. Ik breng komende week nog een info-blog uit, die precies vertelt wat je allemaal krijgt – als je met mij in zee gaat.

Het was me weer een genoegen!
Succes,

Erik Hofstra
06-36454134
erik@sollicitatieacademie.nl

Leave A Response

* Denotes Required Field